МЕМЛЕКЕТТІК АТТЕСТАТТАУ АЯСЫНДА БАТЫС ҚАЗАҚСТАН “АТиСО” АКАДЕМИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖ ЖЕКЕ МЕКЕМЕСІНІҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША ЕСЕБІ

X